Loader
رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

اطلاعیه رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

📣 رویدادهای عبادی هفته

💠 نماز جماعت ظهر و عصر
🕜 همزمان با اذان ظهر

💠 شب نیایش (دعای کمیل)
🗓 پنجشنبه 02.11.2023
🕖 آغاز مراسم ساعت 19:00

💠 نماز جمعه
🗓 مورخ 03.11.2023
🕜 همزمان با اذان ظهر

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

No Comments

Post A Comment