Loader
رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

اطلاعیه رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

📣 رویدادهای عبادی هفته

💠 نماز جماعت ظهر و عصر
🕛 همزمان با اذان ظهر

💠 شب نیایش (دعای کمیل)
🗓 پنجشنبه 16.11.2023
🕖 آغاز مراسم ساعت 19:00
🔹 همزمان با اقامه نماز عشاء

💠 نماز جمعه
🗓 مورخ 17.11.2023
🕛 همزمان با اذان ظهر

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

No Comments

Post A Comment