Loader
رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

اطلاعیه رویدادهای عبادی هفته در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

📣 رویدادهای عبادی هفته

💠 نماز جماعت ظهر و عصر
🕜 همزمان با اذان ظهر

💠 شب نیایش (دعای کمیل)
🗓 پنجشنبه 23.05.2024
🕖 آغاز مراسم ساعت 20:30

💠 نماز جمعه
🗓 مورخ 24.05.2024
🕜 همزمان با اذان ظهر

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

No Comments

Post A Comment