Loader

برگزاری دومین سمپوزیوم بین المللی مطالعات علویون در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

دومین سمپوزیوم بین المللی مطالعات علویون، روز شنبه 30 نوامبر 2019 در مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت برگزار گردید. در این سمپوزیوم که با مشارکت مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت، مؤسسه بین المللی آموزشی و تحقیقاتی علویون و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد میهمانانی از کشورهای آلمان، ایران و ترکیه حضور یافتند.
آقای حاج شیخ محمود خلیل زاده امام ومدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت اولین سخنران این سمپوزیوم بود که در خصوص تاریخ خراسان بزرگ، شهر مشهد و ویژگی های حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) سخنرانی کرد. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آقای محمدی دومین سخنران این نشست بود که در خصوص ویژگی ائمه اهل بیت (ع) و نقش آن در فرهنگ علوی سخن گفت.
سپس آقای دکتر حاجی زاده به عنوان سخنران میهمان از جمهوری اسلامی ایران و از طریق ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی تاریخچه شاه اسماعیل خطایی و آثار صفویه در فرهنگ علوی در اردبیل به ایراد سخنرانی پرداخت و پس از ایشان آقای دکتر یامان از اساتید دانشگاه شهر بولو کشور ترکیه با موضوع بررسی تاریخی و نقش مزار حاج بکتاش ولی و خانواده سادات علوی در منطقه آناتولی سخنانی را ایراد کرد.
آقای دکتر جمال سلمان استاد دانشگاه شهر آنکارای ترکیه دیگر سخنران این سمپوزوم بود که از کشور ترکیه و از طریق ویدئو کنفرانس سخنانی با موضوع تاریخ، محتوی و اهداف مکان های مقدس علویون در ترکیه را به سمع شرکت کنندگان در این سمپوزویم رساند.
آخرین سخنران این نشست آقای بلنت کلش از اساتید دانشگاه جمهوریت شهر سیواس ترکیه بود که در خصوص تاریخچه، محتوی، اهداف و کارکردهای مؤسسات و انجمن های علوی در آلمان مطالبی را بیان داشت .
شعر خوانی عبادی به همراه موسیقی آئینی علوی از دیگر برنامه هایی بود که در این سمپوزیوم به اجرا در آمد . در پایان این نشست میهمانان و اساتید حاضر در جلسه با حضور در جمع خانه علویون در شهر دارمشتات از این مکان دیدار کردند.

No Comments

Post A Comment