Loader

بیانیه مرکز درباره محرومیت تحصیلی دختران در افغانستان و واقعه مسمومیت دختران دانش آموز در ایران

باسمه تعالی

در آستانه هشتم ماه مرتس که به روز جهانی زن موسوم شده است و در ایامی که گذشت، شاهد وقوع جریانات و رخدادهایی برای زنان و دختران مسلمان در دو کشور افغانستان و ایران هستیم که موجب نگرانی است. ممانعت از حق تحصیل دختران در افغانستان و حوادث سریالی مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران به هر شکل که باشد بی تردید نگران کننده ، محکوم و غیر قابل قبول است .
مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت چنان که در بندهای سی و چهارم ، سی و پنجم ، سی و هفتم و چهل و یکم از منشور بنیانهای اندیشه خویش تبیین نموده است زنان و مردان را در انسانیت و برخورداری از حقوق انسانی، مساوی یکدیگر می داند و از این روی حق تعلیم و تربیت و حق امنیت اجتماعی را از زمره حقوق اولیه هر انسان می شناسد. بر این اساس، بی تردید ممانعت از تحصیل دختران و زنان و نیز به مخاطره انداختن امنیت اجتماعی دانش آموزان در اثر ایجاد اختلال در امر سلامت جسم و روان و آموزش آنان توسط هر گروه یا اندیشه و تحت هر شعاری که صورت پذیرد، مصداق روشنی از نقض حقوق اساسی انسان و مخالف با تعالیم و آموزه های اسلامی است.
بر این باوریم که زنان نیز همانند مردان می باید از حق تحصیل تا بالاترین مقاطع و حق ایفای نقش مؤثر و سازنده در اجتماع برخوردار باشند و هر مانعی که تحقق این حق انسانی و اسلامی را تهدید نماید نه تنها به حقوق زنان و دختران بلکه در مرحله نخست به جامعه بشری و در مرتبه بعد به جامعه جهانی مسلمانان آسیب خواهد زد. از این روی مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت ضمن محکوم کردن این نوع وقایع، بر ضرورت رعایت حق تعلیم و تربیت و حق امنیت اجتماعی برای تمام انسانها به ویژه برای بانوان و دختران مسلمان در تمام جهان تأکید می نماید.

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

No Comments

Post A Comment