Loader
روز قدس

بیانیه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت به مناسبت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان (روز قدس)

باسمه تعالی

واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا
به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید

ماه مبارک رمضان به روزهای پایانی خویش نزدیک می شود. ماه بزرگی که در پرتو تعالیم وحی ارزشهای متعالی و بزرگی چون پاکی و طهارت، پارسایی، مهربانی، خردورزی ، صبر و شکیبایی و مسئولیت پذیری در برابر خویش ، در برابر خدا و در برابر دیگر موجودات را در انسانها زنده می کند و آدمی را از خود پرستی به خدا‌پرستی ارتقاء داده و از خود خواهی آزاد می سازد . چنین انسانی که به مبداء آفرینش متصل شده و از خودخواهی بیرون آمده باشد می تواند سعادت همه انسانها را سعادت خویش و رنج و درد انسانها یا تیره روزی آنها را مایه رنج و اندوه خویش می شناسد.
متأسفانه جهان ما همچنان به دلیل برخی رفتارهای ستمگرانه از سوی برخی گروه ها یا دولت ها در گوشه و کنار خویش از یمن تا غزه، از افغانستان تا اوکراین و قدس شریف تا… با انسانهای محروم و ستم دیده ای رو به روست که به شیوه های گوناگون مورد ظلم قرار می‌گیرند.انسانهای مظلومی که از اولین حقوق انسانی خویش محروم می شوند، بیمارانی که از فقدان دارو تن به مرگ می سپارند ، زنان و کودکانی که زیر سایه شوم جنگ و ناامنی امیدی به فردای خویش ندارند . مردمانی که از سرزمین های مادری شان رانده شده و در کمپ ها و اردوگاه های با کمترین امکانات زندگی می کنند.
چه فرقی می کند که این مظلومان چه دین یا چه رنگ و نژادی دارند؟ هر انسانی که در مکتب پیامبران الهی از آدم تا نوح و از نوح تا موسی و عیسی و آخرین پیام آور خدای متعال محمد بن عبدالله درس خدا شناسی و انسانیت آموخته باشدو از مشاهده دردهای بشریت غمگین می شود .
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ( روز قدس) نام گرفت . مکان مقدسی که یاد آور قداست و پاکی و نماد همگرایی خداپرستان جهان از یهودیان و مسیحیان و مسلمانان در تلاش برای نفی هر نوع ظلم و ستم و بنیان نهادن جهانی بر پایه عدالت و سرشار از شادی ، آبادی و امنیت برای همه انسانها است. نه تنها مسلمانان که همه انسانهای آزاده بزرگداشت چنین روزی را، بزرگداشت همه انبیاء الهی و بزرگداشت انسانیت و آزادگی می دانند .
مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نیز چون سالهای گذشته همراه با تمام آزادی خواهان و موحدان جهان این روز بزرگ را گرامی داشته و جهانی خالی از هر نوع ظلم و ستم و سرشار از دوستی ،صلح ،امنیت و معنویت را از خدای بزرگ آرزو می کند.

No Comments

Post A Comment