Loader

حضور حجت الاسلام خلیل زاده در تشکیل شورای بررسی تأسیس رشته الهیات اسلامی در دانشگاه هومبولد برلین

 پس از مدتها تلاش در روز سه شنبه، ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، دفتر علوم و تحقیقات مجلس سنای برلین، دانشگاه هومبولد برلین و سه انجمن اسلامی “فدراسیون اسلامی در برلین، انجمن برلین شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و فدراسیون شیعیان آلمان طی یک نشست رسمی، توافقنامه تشکیل یک هیئت مشورتی برای نظارت بر آموزش های رشته الهیات اسلامی و آموزش مذهبی را به امضا رساندند.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود خلیل زاده رئیس فدراسیون شیعیان آلمان و و آقای احمد الدر از اعضاء هیئت رئیسه این فدراسیون باتفاق نمایندگان سایر نهادهای مربوط حضور یافتند و توافقنامه مزبور را امضاء کردند .
قوانین مشارکت جوامع مذهبی از زمره قوانینی است که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مورد تصریح قرار گرفته است . بر اساس این قانون، جوامع مذهبی می توانند با تشکیل یک شورای مشورتی دینی در شکل گیری آموزشهای دینی و در چهار چوب قوانین آموزش عالی آلمان مشارکت داشته باشند و نظرات آنها در آموزش مربیان مذهبی سطح آلمان مورد توجه قرار گیرد.
در راستای عمل به این مفاد قانونی و برای ایجاد یک زیربنای مطمئن برای آموزشهای دینی در دانشگاه های آلمان ، با دستور دولت آلمان کمیسیون علمی برای بررسی وضعیت علمی و آموزشی مذاهب در آلمان تأسیس شد . این شورا پیش نهاد داد تا شورای صالح دینی برای نظارت بر آموزش های مذهبی را به دانشگاه هایی که تمایل به تأسیس دانشکده های مزبور دارند ارائه کرده است .
در این نشست بر موارد زیر توافق گردید :
– نظارت و تأیید محتوای تعالیم مذهبی ارائه شده در دانشگاه طرف قرار داد از سوی نهادهای اسلامی طرف قرار داد.
– اعلام نظر و تأیید صلاحیت دینی استاد منتخب رشته الهیات اسلامی و آموزش های دینی پس از معرفی دانشگاه .
در صورتی که شورای مزبور به دلایل قابل قبول علمی مذهبی ، با تدریس استاد مشخصی در دانشگاه مخالفت کند دانشگاه از ادامه فعالیت آن استاد به عنوان مدرس جلوگیری خواهد کرد .
اکنون و پس از گذشت هشت سال از پیشنهاد شورای علمی آلمان پنج دانشکده علوم اسلامی در آلمان تاسیس شده و مورد حمایت وزارت علوم آلمان قرار گرفته اند و در حال حاضر بیش از۲۰۰۰ دانشجو در این دانشکده ها مشغول به تحصیل هستند.
لازم به ذکر آن که با همکاری دفتر علوم و تحقیقات مجلس سنای برلین ، دانشگاه هومبولد برلین و پس از تلاش دوساله مشترک با مراکز اسلامی که منجر به آماده سازی زیرساختهای قانونی و اجتماعی این توافقنامه گردید ، این نخستین بار است که جامعه شیعیان در آلمان توانسته اند به چنین توافقی در سطوح عالی علمی دست پیدا کنند و جایگاه خویش را در کنار سایر گروه های اسلامی در حوزه های علمی و دانشگاهی آلمان تثبیت سازند

No Comments

Post A Comment