Loader
Freitagsgebet 16.12.2022 - نماز جمعه

گزارش نماز جمعه مورخ 16.12.2022

به گزارش خبر و رسانه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نماز جمعه این هفته در مسجد جامع امام علی (ع) مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با حضور جمعی از مومنین نمازگزار و به امامت شیخ محمود خلیل زاده برگزار گردید.
ایشان در ادامه مباحث پیرامون اسماء و صفات الهی به پرسش از چیستی و چگونگی بهره انسان و سایر موجودات از اسماء الحسنی و صفات الهی پرداخت. وی در پاسخ به این پرسش به نکاتی اشاره کرد و گفت : ” خدای متعال موجودات را با تجلی اسماء و صفات خویش آفریده است. به عنوان نمونه موجوداتی که خلق شده اند با تجلی اسم خالق خدای متعال آفریده شدند. نکته دوم این که در علوم الهیاتی اسلام با دلیل عقلی روشن شده است که هر معلولی مرتبه نازله علتش بوده و در اصل وجود و کمالات وجودیش، آیه و نشانه ای از آن ویژگی‌های کمالی، در علت هستی بخش خویش است. اما این ویژگیِ نشانه بودن معلول ، فقط به اندازه ایست که محدودیت موجود معلول توان نشان دادنش را دارد، نه به همان اندازه که در علت وجود دارد. بر اساس این دو نکته ، هر موجودی به تناسب ظرفیت وجودی خود، از حقایق و کمالات وجودی که خداوند متعال بر اساس استعداد وجودش به او عطا کرده بهره مند است و به همان اندازه نیز آیه و نشانه‌ای از خالق و آفریننده خویش خواهد بود . قرآن کریم نیز در آیاتی نظیر آیه 53 سوره فصلت وجود نشانه‌ های الهی در درون و بیرون انسان را یادآوری می کند. از نشانه های بیرونی با عنوان « آیات آفاقی » و از نشانه های درونی با عنوان «آیات انفسی» یاد می کنند.”
خطیب نماز جمعه فرانکفورت با استناد به آیه 239 سوره بقره و آیه 8 سوره شمس صفت علم را به عنوان نمونه ای از ظهور و تجلی اسماء و صفات الهی در انسان برشمرد به این صورت که برخورداری انسان از این کمال وجودی نشان دهنده آن است که علم در مرتبه علت، یعنی خدای متعال ، با وصف بی نهایت و فعلیت وجود دارد و سپس تجلی و ظهور اسم عالم در مرتبه وجودِ انسان، به صورت علمی که می شناسیم آشکار می شود. وی افزود : ” از این دو آیه و مجموعه مباحثی که بیان شد روشن می شود همانطورکه صفت علم در انسان از اسماء الهی نشأت گرفته و خدای متعال به او عطا نموده است، سایر صفات کمال در انسان و سایر موجودات نیز از مبداء الهی و اسماء و صفات او ریشه گرفته و به اندازه ظرفیت وجود هر کدامشان، دائم به آنها عطا می شود. در نتیجه، انسان اگر در آیات بیرونی و درونی وجود خویش و نسبت و رابطه خود و کمالات وجودش با خدای متعال تفکر و تأمل کند، با روشنی و سرعت بیشتری به سوی خالق خویش که عطاکننده این نشانه ‌ها و ویژگی‌هاست، هدایت و راهنمایی می‌شود.
امام و مدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در ابتدای خطبه دوم و پس از توصیه خود و سایر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، استغاثه به درگاه الهی را یکی از مهم ترین مصادیق تقوا برشمرد و گفت : ” استغاثه به معنی طلب کمک از دیگری است. کسی که دچار گرفتاری و یا سختی در هر جهتی از جهات زندگی شده باشد برای نجات خود از دیگری کمک خواسته و ازکمک کننده می خواهد که او را در پناه خود قرار بدهد. بنابراین در استغاثه دو قید وجود دارد : یکی نجات دادن و دیگری در پناه خود قرار دادن. همچنین حقیقت استغاثه که شرط بندگی است نیز استمداد از خداست زیرا بر اساس مبانی توحیدی، یگانه موجودی که تأثیر حقیقی در عالم دارد خداست و غیر از خدا هم اگر اثری در جهان دارند در طول اراده و اثر خدا و به اذن او است. برخی از انسان ها بر این باور هستند که استغاثه و تمسک به عالَم اسباب برای آن ها کافی است و گویا گمان دارند که آثار و خواص اشیاء به طور مستقل متعلق به خود آنهاست. همین امر باعث غفلت آنها از وجود علت العلل و آفریننده هستی است . همچنین نمی دانند که علل و اسباب هم به اذن آفریدگار در خدمت انسان قرار می گیرند.”
شیخ محمود خلیل زاده در ادامه خطبه دوم با اشاره به ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل و همچنین غاری که رسول خدا هنگام هجرت در آن پنهان شده بودند اراده الهی را تنها عامل موثر در این عالم دانست و گفت :” این اراده الهی است که در تمام نظام هستی جریان دارد. این تسلط الهی بر موجودات به معنای این است که علم و قدرت ربوبی بر همه آن ها احاطه دارد و هیچ چیز جز در مسیری که اراده خدای متعال برای آن معین می نماید نمی تواند اثرگذار باشد . قرآن می خواهد از این طریق روح استغاثه از معبود را در ما زنده نگه دارد و به ما بفهماند که آنچه برای تأمین نیازهایمان و گشایش مشکلاتمان در اختیار داریم همگی وسیله اند و قادر مطلق فقط خدا است و با اراده او است که همه چیز موثر واقع شده و راه نجات از خطر برای انسان آشکار می شود.”

No Comments

Post A Comment