Loader
Freitagsgebet 18.11.2022 - نماز جمعه

گزارش نماز جمعه مورخ 18.11.2022

به گزارش خبر و رسانه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نماز جمعه این هفته در مسجد جامع امام علی (ع) مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با حضور جمعی از مومنین نمازگزار و به امامت شیخ محمود خلیل زاده برگزار گردید.
ایشان در خطبه اول و در ادامه موضوع اسماء و صفات الهی به پرهیز از انسان انگاری نسبت به خدای متعال پرداخت و در پاسخ به این پرسش که آیا ما باید صفات خدا را همانطور بشناسیم که در غیر خدا شناخته ایم؟ گفت : ” ما یک لفظ داریم ، یک مفهوم داریم و یک معنی . لفظ همین هیئتی است که از حروف ساخته می شود و مثلا علم از عین و لام و میم تشکیل می شود . مفهوم هم آن چیزی است که در برابر این لفظ قرار گرفته و به اصطلاح ادبی معنای لغو ی آن است . اما معنی در الهیات یعنی آن حقیقت و مصداقی که غیر از لفظ و مفهوم است و لفظ و مفهوم به آن حقیقت و مصداق اشاره می کنند و آن را نشان می دهند. نکته دیگر این که اگر یک لفظ، معانی متعددی داشته باشد و اطلاق بر هر یک از آن موارد به اعتبار یکی از معانی آن باشد به آن لفظ مشترک لفظی می گویند مانند لفظ شیر که هم بر نوعی حیوان اطلاق می شود و هم بر مایع خوراکی اما اگر یک لفظ تنها یک مفهوم داشته باشد و به اعتبار همان مفهوم بر موارد گوناگون اطلاق شود به آن مشترک معنوی گفته می شود مانند لفظ حیوان که برگاو و گوسفند. دسته ای از روایات اسلامی از نسبت صفات خدا با صفاتِ انسان سخن گفته اند یعنی اشتراک لفظی بین صفات خدا و صفات انسان را مجاز دانسته ولی مشابهت در معانی را نفی کرده اند.”
خطیب نماز جمعه فرانکفورت در شرح مطلب فوق و در توضیح تفاوت اطلاق صفات بر خداوند و انسان افزود : ” صفات انسانی در او نبوده و پدید می آید و به اصطلاح حادث است و همچنین محدود است و بی نهایت نیست. اما در خداوند هیچ یک از این ویژگی راه ندارد. صفات او نه حادث است و نه محدود. تفاوت دیگر این که صفات در انسان غیر یکدیگر هستند. اما در خدای متعال همه آنها یکی هستند یعنی در ذات خدا، حیثیت علم از حیثیت قدرت جدا نیست همانطور که آن ها از حیثیت حیات جدا نیستند. بر خلاف انسان که مفاهیم این صفات در او متفاوت است. واقعیت علم در انسان، غیر از واقعیت قدرت است و علم و قدرت انسان , غیر از زنده بودن او است. نکته دوم آن که همانطور که معنی و حقیقت صفات خدا با هم تفاوت ندارند، صفات و ذات خدا هم جدا از هم نیستند. صفات خدا عین ذات او است، نه چیزی اضافه و افزون برذات حق تعالی. بر خلاف انسان که صفاتش غیر ذات او است؛ همانطور که می توان انسان را جدای از صفاتی مثل علم و قدرت و … تصور کرد و همچنان انسانیت او محفوظ باشد. پس در موضوع شناخت اسماء و صفات الهی باید توجه داشته باشیم که صفات الهی اگر چه در لفظ و مفهوم با صفات مخلوقات یکی است اما در معنی و حقیقت به هیچ وجه با غیر او قابل مقایسه و همانند نیست”

امام و مدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در ابتدای خطبه دوم و پس از توصیه خود و سایر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بر ضرورت مطالعه روش زندگی انبیا در قرآن تاکید کرد و گفت : ” قرآن کریم از موفقیت هایی که انبیای الهی در مسیر رسالت داشتند، ‌برای ما سخن می گوید. از عوامل موفقیت ایشان،‌ “تواضع انبیاء در مقابل سایرین” است که در آیه ۶۳ سوره فرقان به آن اشاره شده است. انبیای خدا در رفتار با مردم مانند یکى از آنها هستند و هرگز خود را بزرگ و بالاتر نمی‌بینند. بی شک کسی که در مقابل مردم تواضع داشته باشد، در دنیا محبوبیت اجتماعی خواهد داشت و در آخرت با رضایت الهی مواجه خواهد شد. عامل دیگر موفقیت انبیای الهی،‌ “رعایت اخلاق حسنه” در ارتباط با مردم است. در قرآن نیز در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران روی همین موضوع تکیه شده است. برابر با تعالیم دینی ما رعایت اخلاق حسنه و مدارا با مردم موجب می شود کسانی که در دلشان نسبت به آدمی ناخشنودی دارند نیز تغییر  رفتار بدهند. عامل دیگر موفقیت انبیای الهی “روحیه بخشش و چشم پوشی”  از کسانی است که دچار خطا  می شوند که خداوند در آیه ۱۹۹ سوره اعراف آن را به ما یاد داده است. بر اساس آیه 128 سوره توبه عامل دیگر موفقیت ایشان، “هم‌دردی انبیای الهی با مردم” است. اما طبق آیه 51 سوره غافر مهمترین آن عوامل که سایر عوامل به دنبال آن می آید، نصرت الهی است. انبیای الهی در مسیر رسالت خود ، هر جا که نیاز به حجت و دلیل داشتند از طرف خدا یاری می‌شدند ، آن‌ها در مسیر  حق بودند و خدا هم وعده کرده که در راه حق انسان ها را یاری خواهد کرد.”

No Comments

Post A Comment