Loader
Freitagsgebet 23.09.2022 - نماز جمعه

گزارش نماز جمعه مورخ 23.09.2022

به گزارش خبر و رسانه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نماز جمعه این هفته مورخ 23.09.2022 در مسجد جامع امام علی (ع) مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با حضور جمعی از مومنین نمازگزار و به امامت شیخ محمود خلیل زاده برگزار گردید.
ایشان در خطبه اول و در ادامه مباحث مربوط به نوبت قبل با اشاره به این که صفات الهی از جهات مختلفی طبقه بندی شده است به توضیح این اقسام پرداخت و گفت : ” در مباحث الهیات اسلامی، صفات الهی از جهات مختلف تقسیم بندی شده و هر یک دارای نامی مخصوص به خود می باشند. اولین طبقه بندی از اسما و صفات الهی، تقسیم آن ها به صفات ثبوتی و سلبی است. صفات ثبوتی ، آن صفاتی هستند که بیان کننده بعدی از ابعاد کمالی خدا است و از ثبوت واقعیتی در ذات الهی حکایت می کند مانند عالم، قادر و حي (زنده). صفات سلبی حاکی از سلب و نفی نسبت هر نوع نقص و عدم کمال از ذات خدا است مانند ظالم نبودن و جاهل نبودن. صفات جمال و صفات جلال ، تعبیر دیگری از صفات ثبوتی و سلبی می باشد که در مجموع از آن ها به صفات کمال تعبیر می شود.”
خطیب نماز جمعه فرانکفورت با بیان این که صفات الهی از جهت دیگر به صفات ذاتی و فعلی تقسیم می شود به شرح و توضیح آن پرداخت و افزود : “صفات ذات ، اوصافی هستند که انسان با دقت در ویژگی های ذات باری تعالی آنها را درک می کند و مستقیما به خدا نسبت می دهد. ، یعنی اگر موجودی جز ذات پاک خدا موجود نباشد، باز می‌توان آن صفات را در خدای متعال شناخت و او را به این صفات دانست ، مثل اینکه بگوییم حیّ، عالم، قادر، سمیع و بصیر است. صفت فعلی، مفهومی است که از وجود رابطه خاص بین ذات الهی و مخلوقاتش گرفته می شود، مثل اینکه خدا رابطه ایجادی خاص با موجودات دیگر دارد و آن ها را از حالت نیستی خارج کرده و به آنان وجود بخشیده است، با توجه به این رابطه خاص، ما مفهوم «خلق به معنی آفریدن » را به خدا نسبت می دهیم و او را خالق می خوانیم.”
امام و مدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در ابتدای خطبه دوم و پس از توصیه خود و سایر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به وقایع تلخ پایان ماه صفر یعنی رحلت پیامبر، شهادت امام حسن و شهادت امام رضا علیهم السلام با ذکر روایاتی به بیان معارف از دین و معرفی سیره و شخصیت پیامبر اکرم پرداخت و گفت : ” پیامبر اعظم ص در یکی از آخرین روزهای زندگی شان، در حالی که علی ع دست راست و فضل بن عباس دست چپ او را گرفته بودند به مسجد آمدند و برای مردم خطابه ای را با این عبارت خواندند: ای مردم طولی نخواهد کشید که من از میان شما به عالم بقا منتقل شوم. بنابراین به هرکس وعده ای دادم یا به هرکس مدیونم، آن را از من طلب کند تا به جای آورم. ای بندگان خدا، جز از طریق اطاعت خدا کسی به خیری دست نیافته، از شرّ و بدی ها دور نمی شود. کسی ادعا نکند که بدون عمل رستگار شده است. هیچ آرزومندی بدون تبعیت از احکام الهی رضای خدا را به دست نمی آورد. سوگند به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، انسان از عذاب الهی جز از طریق رحمت خدا و عمل صالح نجات پیدا نخواهد کرد. منِ پیامبر هم اگر به گناه و معصیت آلوده شوم هلاک خواهم شد”.
شیخ محمود خلیل زاده در ادامه خطبه دوم روایت دیگری از امام رضا علیه السلام بیان کرد که ایشان به نقل از امام حسن مجتبی علیه السلام ویژگی های پیامبر را برشمردند. در این روایت می خوانیم : ” رسول اعظم ص در نظرها با شکوه و بزرگوار بودند، سخنانى کوتاه، جامع و بى چون و چرا و بدون کم و زیاد مى گفتند، نرم خو و مهربان بودند، در حق کسى ظلم نمى کردند، کسى را خوار نمى شمردند، نعمت را اگر چه کم بود، بزرگ مى دانستند و چیزى از آن را نکوهش نمى کردند، از مزه غذا نه بد مى گفتند و نه تعریف مى کردند، دنیا و آنچه به آن مرتبط است ایشان را خشمگین نمى ساخت و هرگاه حقى ضایع مى شد، احدى را ملاحظه نمى کردند و چیزى باعث رفع خشمشان نمى شد، تا آن که حق را حاکم سازند.”
ایشان در پایان خطبه ها به وقایع لحظات پایانی عمر پر برکت پیامبر اکرم اشاره کرد و گفت : ” دختر گرامی رسول خدا، حضرت فاطمه س ، در کنار بستر پدر با قلبی سوزان و دیده گریان اشعاری که حضرت ابوطالب در وصف پیامبر سروده بودند را زمزمه می کرد. ناگهان رسول خدا ص چشم خود را باز کردند و با صدای آهسته به دختر بزرگوارشان فرمودند: دخترم به جای این اشعار آن آیه را تلاوت کن که می گوید : محمد پیامبر خداست و پیش از او نیز پیامبرانی آمدند و رفتند. آیا اگر او رحلت کند یا کشته شود به آیین و اعتقادات قبلی خود باز می گردید؟ بدانید هرکس دست به چنین کاری بزند به خدا زیان نمی رساند.”

No Comments

Post A Comment