Loader
Freitagsgebet - 2022-06-17 - نماز جمعه

گزارش نماز جمعه مورخ 17.06.2022

به گزارش خبر و رسانه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت نماز جمعه این هفته مورخ 17.06.2022 در مسجد جامع امام علی (ع) مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با حضور جمعی از مومنین نمازگزار و به امامت شیخ محمود خلیل زاده برگزارگردید.
ایشان در خطبه نخست و در ادامه مباحث هفته های گذشته، امید را یکی از آثار عملی باور به توحید برشمردند و آن را انگیزه اصلی و موتور محرک انسان برای دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده زندگی دانست و گفت : ” امیدواری با داشتن احساس عالی در زندگی رابطه مستقیم دارد. البته باید دقت داشت که امید فقط یک حس خوب نیست، بلکه پویایی در شناخت علمی و انگیزه عملی انسان نیز هست. از آن جایی که عواطف به دنبال شناخت حرکت می کنند و از این مسیر منحرف نمی شوند بنابراین هر چه شناخت کامل تر باشد به امیدواری بیشتر منجر خواهد شد. این امیدواری انسان را به تلاش بیشتر وادار می کند تا هرگز در بن‌بست قرار نگیرد. انسان امیدوار سرشار از انرژی، پویایی و حرکت است و این را می تواند به دیگران نیز منتقل می‌کند. آن چه که باور به توحید در انسان مومن ایجاد می کند امیدواری به خدا و رحمت او است و این امیدواری جامعه انسانی را به سمت نشاط هدایت می‌کند.”
خطیب نماز جمعه فرانکفورت با اشاره به آیه 7 سوره محمد و 115 سوره هود دستگاه آفرینش را همواره حامی افرادی دانست که در راه حق و عدالت تلاش می کنند و خداوند نیز با نور ایمان آن ها را در راه رسیدن به هدف امیدوار می کند و این امیدواری هر گونه اضطراب و تشویش را در قلب انسان مومن از بین می برد.
امام و مدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت در آغاز خطبه دوم پس از توصیه خویش و سایر نمازگزاران به تقوا و رعایت حدود الهی به ادامه بررسی وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر پرداخت و مسئله تکامل روحی و معنوی را به عنوان یک حق دو طرفه برای آن ها قلمداد کرد. ایشان با اشاره به روایتی از امام صادق علیه السلام که می فرمایند : ” هرکس قلب خود را از غفلت نگه‌داشت، و نفسش را از شهوت دور ساخت، و عقلش را از جهل محافظت کرد، به تحقیق خود را در دایره بیداران داخل کرده است”، تعالی روحی و به دست آوردن کمالات نفسانی را از حقوق انکار ناپذیر زن و شوهر معرفی کرد و گفت : ” از آنجایی که کسب تعالی یک حق فطری انسانی است و همه ملزم به پذیرش آن هستند، هیچکس حق ندارد دیگری را از این رشد محروم کند. تفاوت انسان‌هایی که به موفقیت های بزرگ دست یافته اند با دیگران در این است که آن ها موانع تعالی خود را از میان برداشته اند. از مهم ترین این موانع، کوتاهی همت، تدبیر اندک و ناتوانی در تصمیم گیری است که در روایتی از امام صادق علیه السلام به آن ها اشاره شده است. زن و شوهر از یک سو موظفند زمینه های پیشرفت و تعالی یکدیگر را فراهم کنند و از طرف دیگر این رشد آنها نباید موجب آزار و اذیت دیگری باشد. به عبارت دیگر هیچ یک از طرفین نباید به بهانه رشد و پیشرفت و تکامل روحی، سایر وظایف خود در قبال دیگری را از یاد ببرند. سبک زندگی اسلامی با تعاليم ربانی بهترین زمینه برای رشد معنوی و روحی انسان در نظام خانواده را ارائه می کند. بدیهی است به هر ميزان که معنویت و تعالی در زندگی انسان جدی و واقعی باشد، به همان میزان انسان را از بیماری های روحی و اخلاقی حفظ خواهد کرد.”

No Comments

Post A Comment