Loader

📣 رویدادهای عبادی هفته 💠 نماز جماعت ظهر و عصر 🕜 همزمان با اذان ظهر 💠 شب نیایش (دعای کمیل) 🗓 پنجشنبه 16.05.2024 🕖 آغاز مراسم ساعت 20:15 💠 نماز جمعه 🗓 مورخ 17.05.2024 🕜 همزمان با اذان ظهر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت...