Loader

دیدار آقای شیخ محمود خلیل زاده امام ومدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت از دانشکده جمعیت اسلامی ملی گروش.

روز سه شنبه مورخ 22/10/2019 و در پی دعوت آقای عبدالحلیم اونور مدیر دانشکده تربیت امامان مساجدجمعیت اسلامی ملی گروش واقع در شهر  ماینز، آقای شیخ محمود خلیل زاده امام ومدیر مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت از این دانشکده  دیدار کرد .

در بخش نخست از برنامه این دیدار  که در دفتر مدیر این دانشکده  برگزار گردید  آقای عبدالحلیم اونور در خصوص تاریخچه تاسیس این دانشکده و  روند پذیرش دانشجو توضیحاتی ارائه نمود و گفت: در حال حاضر تعدادی دانشجویان جوان   از سراسر اروپا  و  بصورت شبانه روزی در این دانشکده  به تحصیل مشغول هستند .

وی در بخش  دیگری از این دیدار با اشاره به برنامه های تربیتی که برای آموزش دانشجویان تدارک دیده شده گفت : توجه ویژه به تربیت و الگوی زندگی اسلامی در این دانشکده  یکی از اولویتهای ماست چرا که می‌خواهیم امامان و روحانیونی پرورش یابند که متناسب زندگی و فعالیت در  فضای اروپا  باشند.

در این نشست  که آقای ارکان ارگون معاون  و مدیر اجرایی دانشکده  و آقایان اونال قیماقچی  از اعضاء هیئت مدیره فدراسیون شیعیان آلمان و  حسن صادقی نیز در آن حضور داشتند طرفین در خصوص موضوعات مورد علاقه در حوزه تعلیم  و تربیت اسلامی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و در پایان  آقای  شیخ محمود خلیل زاده و هیئت همراه از این دانشکده  بازدید به عمل آوردند.

No Comments

Post A Comment